30-11-2017

INFORMACJA O ZMIANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Informacja o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Z dniem 1 stycznia 2018r. ulegnie zmianie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Szanowni Mieszkańcy,

niniejszym informujemy, iż zgodnie z uchwałą nr XLIII/303/2017(Dz.Urz. Woj. Mał. z dn. 3.11.2017r. poz. 6830) Rady Miejskiej w Brzesku z dniem 1 stycznia 2018r. ulegnie zmianie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko. Wysokość miesięcznej opłaty ustalana będzie w oparciu o wielkość gospodarstwa domowego.

Wysokość opłat dla poszczególny gospodarstwa przedstawia poniższa tabela:

 

Tabela miesięcznych stawek opłat od gospodarstwa domowego:

Lp.

Wielkość gospodarstwa

Odpady zbierane w sposób selektywny

Odpady zbierane w sposób
nieselektywny

1.

1 - osobowe

15,00

30,00

2.

2 - osobowe

23,00

40,00

3.

3 - osobowe

30,00

50,00

4.

4 - osobowe

37,00

61,00

5.

5 - osobowe

43,00

70,00

6.

6 - osobowe

48,00

77,00

7.

7 - osobowe i powyżej

53,00

85,00