28-06-2018

INFORMACJA DOTYCZĄCA ODCZYTU WODOMIERZY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018R.

Informacja dotycząca odczytu wodomierzy na dzień 30 czerwca 2018r.

Informacja dotycząca odczytu wodomierzy na dzień 30 czerwca 2018r.


Szanowni Mieszkańcy,
informujemy, że w budynkach Wspólnot mieszkaniowych:
- Browarna 2
- Browarna 8
- Browarna 12
- Kościuszki 64A
- Legionów Piłsudskiego 40B
- Okocimska 30
- Okocimska 42
- Ogrodowa 2
- Ogrodowa 6
- Ogrodowa 8
- Ogrodowa 11

zostaną dokonane zdalne odczyty wodomierzy zainstalowanych w lokalach. W związku z tym nie ma konieczności dostarczania wskazań wodomierzy z lokali znajdujących się w w/w nieruchomościach. W pozostałych przypadkach można przesłać wskazanie wodomierza za pośrednictwem formularza elektronicznego (kliknij, aby otworzyć formularz)   lub dostarczyć odczyt do siedziby MZGM spółka z o.o. do dnia 6 lipca 2018r.