01-02-2017

W ZAKŁADCE "PRAWO" DODANO NOWE PLIKI

W zakładce "PRAWO" dodano nowe pliki

W zakładce "Prawo" dodano nowe pliki. Zachęcamy do zapoznania się z ich z ich treścią.


W zakładce "Prawo" dodano nowe pliki do pobrania.
Zamieszczono:
- ustawę z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
- ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
- ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.