RADA NADZORCZA

Rada nadzorcza Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. składa się z pięciu członków. Organ ten sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki i kontrolę we wszystkich dziedzinach jej działalności.


Członkowie Rady nadzorczej Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. na kadencję 2019-2022:

  • Bogdan Dobranowski – Przewodniczący Rady nadzorczej, reprezentujący Gminę Brzesko
  • Agnieszka Polanowska - Nowak  – Zastępca Przewodniczącego Rady nadzorczej, reprezentujący Gminę Brzesko
  • Dominik Zych – Członek Rady nadzorczej, reprezentujący Gminę Brzesko
  • Krzysztof Bochenek – Członek Rady nadzorczej, reprezentujący pracowników Spółki
  • Józef Wąs – Członek Rady nadzorczej, reprezentujący pracowników Spółki