RADA NADZORCZA

Rada nadzorcza Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. składa się z czterech członków. Organ ten sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki i kontrolę we wszystkich dziedzinach jej działalności.


Członkowie Rady nadzorczej Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. na kadencję 2016-2019:

  • Bogdan Dobranowski – Przewodniczący Rady nadzorczej, reprezentujący Gminę Brzesko
  • Józef Wąs – Zastępca Przewodniczącego Rady nadzorczej, reprezentujący pracowników Spółki
  • Krzysztof Bochenek – Członek Rady nadzorczej, reprezentujący pracowników Spółki
  • Małgorzata Domagała – Członek Rady nadzorczej, reprezentujący Gminę Brzesko