ZARZĄD

Prezes zarządu – Franciszek Mrzygłód


 

 

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej. Inżynier budownictwa lądowego z wieloletnim doświadczeniem w branży budowlanej oraz nieruchomości.

W 2007 roku ukończył studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Posiada uprawnienia do projektowania i kierowania robotami w branży architektonicznej i konstrukcji budowlanych oraz licencję zarządcy nieruchomości nr 15322 nadaną przez Ministra Infrastruktury.