DO POBRANIA

  1. Formularz deklaracja o ilości zamieszkałych w lokalu – lokale własnościowe     (.docx)  -    (.pdf)
  2. Formularz deklaracja o ilości zamieszkałych w lokalu – lokale komunalne i socjalne     (.docx)  -    (.pdf)
  3. Formularz - dane kontaktowe     (.docx)  -    (.pdf)
  4. Formularz - zmiana wysokości zaliczki na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania     (.docx)  -    (.pdf)
  5. Formularz - zmiana wysokości zaliczki na pokrycie kosztów dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków     (.docx)  -    (.pdf)
  6. Formularz - pełnomocnictwo do reprezentowania właściciela lokalu     (.docx)  -    (.pdf)

Formularze dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego:

  1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego     (.doc)  -    (.pdf)
  2. Deklaracja o wysokości dochodów     (.doc)  -    (.pdf)
  3. Oświadczenie wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie dodatku mieszkaniowego     (.doc)  -    (.pdf)